حکمت خبر

تحلیلی بر سهمیه چهارم فوتبال خوزستان در لیگ برتر؛

تجاربی که نباید نادیده گرفته شود

امیدواریم با تدبیر مدیران نفت مناطق نفت خیز جنوب و امور ورزش، حامی مالی لازم برای تیم نفت مسجدسلیمان پیدا شده و خیلی سریع تیمی قدرتمند بسته شود چرا که فردا دیر است و نباید تجربه تلخ چهار سال پیش تکرار شود.