اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۳۹:۵۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۳۱
اذان ظهر
۱۲:۱۱:۰۱
غروب آفتاب
۱۷:۱۴:۱۵
اذان مغرب
۱۷:۳۲:۱۷

حکمت خبر