اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۷:۳۹
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۴۴
اذان مغرب
۱۹:۵۶:۱۵

حکمت خبر