اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۰:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۴۱
اذان ظهر
۱۲:۲۸:۰۲
غروب آفتاب
۱۸:۱۴:۳۹
اذان مغرب
۱۸:۳۰:۵۹

حکمت خبر