اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۳۰
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۲۵

حکمت خبر