اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۳۱:۵۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۷:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۵:۴۲
غروب آفتاب
۱۷:۱۲:۱۶
اذان مغرب
۱۷:۳۰:۰۶

حکمت خبر