کد خبر : ۲۶۶
تاریخ انتشار : ۲۳:۱۷ - ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
با توجه به شرایط ویژه آموزش و پرورش استان خوزستان، لازم است دولت و وزارت آموزش و پرورش و همچنین مجلس شورای اسلامی، یک نگاه ویژه دست کم پنج ساله به این استان داشته و با تشکیل یک کارگروه متشکل از کارشناسان استان و همچنین نمایندگان مجلس استان و نیز نمایندگانی از وزارتخانه، گام های عملی برای برون رفت از این مشکلات بردارند.

نوشتاری از دکتر اکبر ظریفی 

رئیس سازمان معلمان خوزستان


اگر بخواهیم خیلی ساده، رئوس مسائل مبتلی به آموزش و پرورش استان خوزستان را برشماریم، اینگونه است:

الف) مدیریتی
- نداشتن آمار محتوایی از کارشناسان بخش ها و مقاطع، که لازمه برنامه ریزی است.
- ضعف اساسی در مکانیسم به روز کردن یا به روز شدن مدیران از بالا تا پایین
- تمایل به بهره های مالی بین مدیران که منجر به نگاه آنان به معامله با بیرون از آموزش و پرورش می شود.
- نگاه های صرفا سیاسی، تقریبا بیشترمدیران ارشد و مدیران مناطق 
- نگاه های قومی تقریبا اکثر مدیران، از بالا تا پایین
- علاقمندی افراطی به صندلی مدیریت در بیشتر سطح ها، از بالا تا پایین
- عدم استحضار بیشتر مدیران ارشد به تفکیک قوا، که منجر به وادادگی آنها می شود.
- کوتاه مدت بودن زمان مدیریت، مدیران آموزشگاه ها

ب) محتوا
- نبود برنامه جامع استانی که بایسته ها را در یک چشم انداز نشان بدهد.
- تمرکز محتوایی استان ها به مرکز که انگیزه مدیران ارشد استانی را برای ابداع و خلاقیت از بین برده است.
- همین تمرکز در استان هم وجود دارد، اداره کل این انگیزه را به صورت سیستمی از بین می برد.
- نبود برنامه های جزء در آموزشگاه ها بنابر شرایط و موقعیت های کمی و کیفی مدارس 
- نبود برنامه های انگیزشی و تربیتی مبتنی بر شرایط و نیاز های منطقه‌ای و ...در شهرها و مناطق.
- مدرسه محور نبودن همه برنامه ها و محتواها.
- نداشتن برنامه های کارشناسی شده عملی برای مناطق دو زبانه

پ) نیروی انسانی
- سازمان دهی نادرست نیروها،در سراسر کشور و به تبع آن در استان
- تمایل به خروج درصد زیادی از اعضای آ پ استان به دلایل زیاد
- جایگزین نشدن نیروهای خارج شده، به دلیل عدم استقبال نیروهای دیگر استان ها برای ورود به استان.
- ورود فله ای و بدون کارشناسی نیروها در زمان های گوناگون به بدنه آ پ استان
- فرسود گی نیروها در استان به دلایل جغرافیایی و محیطی، اجتماعی خاص استان
- ناکارآمدی سیستم آموزش ضمن خدمت در استان و عدم استقبال نیروها از این سیستم که هیچ تاثیر عملی روی آنها و افزایش سطح دانش آنها ندارد.
- نگرش های محلی و قومی قوی میان نیروهای آپ در سراسر استان.

ت) مشارکت ها
- تکیه بر درآمدزایی مدارس غیر دولتی، علیرغم قرار بنیادین این مراکز
- مشارکت مدیران دیروزی و امروزی و...در شکل دهی مدارس غیر دولتی، که به هرحال از نظارت و نقد دقیق، طرفی بسته نمی شود.
- گسترش و نقش ویرانگر آموزشگاههای آزاد در استان که صرفا به دنبال افزایش بهره مالی خود هستند و موجبات ناکارامد نشان دادن مدارس را از نظر روانی فراهم می کنند.
- تمرکز منطقه ای امکانات دولتی وغیر دولتی در بخش های خاصی از شهرها وناتوانی آ پ برای تقسیم همه امکانات در همه جا

ث) اولیا و مربیان
- اجرا نشدن نقش اساسی انجمن اولیاء و مربیان در تقریبا بیشتر مراکز آموزشی
- نبود یک برنامه عملیاتی جهت مشارکت عملی اولیاء در کمک به اداره مدارس
- روشن نشدن نقش مهم اولیاء در کارها مطابق برنامه های استاندارد، این مهم باید توسط آ پ و رسانه ها صورت پذیرد.

ج) سخت افزار
- فرسوده بودن بسیاری از مدارس موجود ویا نداشتن برخی امکانات مورد لزوم و مطابق شرایط روز
- کمبود مدارس در سراسر استان
- وجود مدارس کانکسی و...در برخی شهرها و روستاها
- نبود امکانات برای ساختار عشایری استان
- تجمع ساخت و راه اندازی مدارس در شهرهای بزرگ، در محلات خاص

فرجام سخن یا در خواست اضطراری از وزارت آموزش و پرورش:
با توجه به شرایط ویژه آموزش و پرورش استان خوزستان، لازم است دولت و وزارت آموزش و پرورش و همچنین مجلس شورای اسلامی، یک نگاه ویژه دست کم پنج ساله به این استان داشته و با تشکیل یک کارگروه متشکل از کارشناسان استان و همچنین نمایندگان مجلس استان و نیز نمایندگانی از وزارتخانه، گام های عملی برای برون رفت از این مشکلات بردارند.

نام:
ایمیل:
* نظر: