کد خبر : ۲۴۳
تاریخ انتشار : ۰۹:۴۲ - ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
رهنمودهایی در مسیر توسعه احزاب اصلاح طلب خوزستان؛
نبايد احزاب به جوش و خروش و احساسات فاقد مباني نظري و تئوريك و سيستمي دامن بزنند، زيرا در نهايت و پس از پايان انتخابات و فروكش نمودن هيجانات و عدم حصول نتايج مطلوب دستاوردي بجز دلسردي و دلزدگي مردم از پيوستگي و يا چسبندگي به احزاب ندارد! بطور نمونه و علی رغم اقبال عمومی جامعه، شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان استان خوزستان براي بعد از پيروزي ليست اميد در انتخابات مجلس دهم، هيچ برنامه مدون و هدف داري نداشته است و علی رغم حضور فعال و نقش آفرین جامعه در پیروزی لیست امید در انتخابات مجلس شورای اسلامی فعلی، عملکرد شورای سیاستگذاری به نمایندگی از احزاب اصلاح طلب، در حد ايجاد تب انتخاباتي و حذف رقیب(در شهر اهواز و غفلت و یا به عبارتی عدم داشتن کشش لازم جهت سایر شهرستان های استان) تنزل داده شد، را می توان نام برد.

نوشتاری از  عبدالرضا دسومی
رئیس ستاد ائتلاف امید اهواز در دور دوم انتخابات مجلس دهم

تحزب و ساختار مشارکت های سیاسی مردم می تواند ظرفیت و ابزاری موثر برای مدیریت، راهبری، طرح خواسته ها و مطالبات شهروندان، باشد و حتی می توان مدعی شد که اين مهم در زمينه توسعه و تعميق امور ديني جامعه نيز تاثير گزار بوده و ميتوان از قابليت آن استفاده نمود. هر چند گروهي بدليل ترس از كاركرد هاي عمومی و موثر احزاب همواره با اين بخش از زيربناي كاركرد دموكراسي در جامعه مدني مخالف هستند و بيشتر به تفرق و تشتت دل بسته اند، اما نمي توان بدليل آنكه تحزب باب ميل كساني نيست از اين موهبت كه زمينه ساز امر به معروف و نهي از منكربه عنوان یکی از *محوری ترین وظائف مسلمانان در اصلاح مستمر رابطه ی متقابل حاکمیت و جامعه است*، چشم پوشيد. و همانطور كه مولا اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند: ترك امر به معروف و نهي از منكر موجب تسلط بدترين ها بر جامعه، توسعه منكر و به حاشيه راندن شايستگان مي گردد.

از مزاياي قابل توجه تحزب ايجاد شاخصه هاي رشد و ارتقاي جامعه توسط مردم و پيگيري و نظارت مستمر بر آنهاست، تا آنجا كه احزاب مي توانند اولويت ها، تقدم و تأخرها كه لازمه بهتر شدن و اصلاح جامعه مي باشند را از خواستگاه واقعي مردم در اختيار حكومت ها و دولت ها قرار دهند كه البته زمينه ساز آن انتقاد پذيري، توجيه و آموزش پذيري در برابر اين نهاد هاي سياسي، مردمي است.

*هر چند در سه دهه اخير آنچه كه ديده شده متاسفانه فعاليت احزاب صرفا به كاركرد انتخاباتي و فصلي محدود شده است و عملا با پايان هر دوره انتخاباتي شاهد خاموشي و پايين كشيدن فتيله چراغ فعاليت هاي حزبي هستيم!*

به همين دليل_ غفلت احزاب از حركت در راستاي جامعه پذيري سياسي جامعه_ طبعاتي همچون عدم ثبات رفتار و ارتقاي سواد سياسي شهروندان گريبان گير زير ساختارهاي اجتماعي شده كه متاسفانه موجب نتايجي عكس ذات موجوديت احزاب دراكثر موارد شده است. *برخي احزاب بجاي مبنا قراردادن تعقل جامعه سوار بر هيجانات سياسي مي شوند و صرفا به پيروزي و يا امتيازگيري درانتخابات فكر مي كنند* كه نتايج اينگونه كوته نظري هاي سياسي بر كسي پوشيده نيست!

"نبايد" احزاب به جوش و خروش و احساسات فاقد مباني نظري و تئوريك و سيستمي دامن بزنند، زيرا در نهايت و پس از پايان انتخابات و فروكش نمودن هيجانات و عدم حصول نتايج مطلوب دستاوردي بجز دلسردي و دلزدگي مردم از پيوستگي و يا چسبندگي به احزاب ندارد! بطور نمونه  و علی رغم اقبال عمومی جامعه، شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان استان خوزستان براي بعد از پيروزي ليست اميد در انتخابات مجلس دهم، هيچ برنامه مدون و هدف داري نداشته است و علی رغم حضور فعال و نقش آفرین جامعه در پیروزی لیست امید در انتخابات مجلس شورای اسلامی فعلی، عملکرد شورای سیاستگذاری به نمایندگی از احزاب اصلاح طلب، در  حد ايجاد تب انتخاباتي و حذف رقیب(در شهر اهواز و غفلت و یا به عبارتی عدم داشتن کشش لازم جهت سایر شهرستان های استان) تنزل داده شد، را نام برد.

"نبايد" احزاب توجيه گر رفتارهای مصلحت طلبانه ی عده ای منفعت طلب،  وسيله انتفاع شخصي، گروهي و ابزار مصلحت جويي باشند.
احزاب نقشي مطالبه گر و پيشرو براي تحقق انتظارات و مطالبات مردم را به عهده دارند كه معمولا آنرا در چارچوب برنامه اي مدون و مدت دار محقق مي نمايند.
وقتي مردم در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري در اوج گرما به استاديوم تختي مي آيند و شعار مي دهند، آن كساني كه امروزه بايد پيگير مطالبات آنروز مردم باشند، همين احزابي هستند كه در آن ايام تلاش وافری برای به صحنه کشاندن جامعه و شهروندان ایفا نمودند ، البته فرد و جريان پيروز نيز نبايد فقط جوابگوي حلقه پيراموني خود باشد و مطالبات مردم در اصل قضيه بايد باقي بماند، البته اين رفتار مربوط به دوره آقاي روحاني نيست و در همه ادوار ، اعم از اصولگرايان و اصلاح طلبان اينگونه بوده و دليل آن نيز فقدان سازماندهي  و مديريت صحيح حزبي و غفلت احزاب از كاركردهاي درست و ذاتي شان است.

"نبايد" منافع اقتصادي و مصالح فردي به فعاليت سياسي و حزبي گره بخورد.
براستي اين سوال ذهن را به خود مشغول مي كند كه احزاب اصلاح طلب تا چه اندازه در راستاي مدیریت رفتاري جامعه و انتقال مطالبات مردم به  دولت ها گام برداشته اند؟
احزاب باید با محور قراردادن وظائف و مسئولیت راهبری بلند مدت جامعه، از افتادن در دام منفعت طلبان و سوء استفاده کنندگان که با دادن سمت های حداقلی و ایجاد فرصت شغلی برای همراهان و هواداران، در راستای نمک گیر کردن احزاب و منصرف نمودن و تبدیل آنها به حامی، به ایجاد اختلال در حرکت بر مدار مبانی حزبی و در راس آنها، نظارت و مطالبه گری، هشیار باشند. 

احزاب اصلاح طلب براي ارتقاي ظرفيت خود متناسب با مأموريت ها وكاركردها:

*"بايد" توسط كساني اداره شوند كه علاوه بر سوابق انقلابي و توان عمل سياسي و تشكيلاتي در پاكدستي و سلامت نفس شهره و سرآمد باشند*.
"بايد" درجذب، سازماندهي و آموزش كادر لازم از ميان جوانان و توسعه آموزش هاي لازم از ميان طبقات مختلف جامعه جهت توسعه قاعده و ظرفيت مردمي خود تلاش مضاعف با هدف تسهيل دوران انتقال فعاليت حزبي از نسلي به نسل بعد، نمايند.

"بايد" توجه به ساير كاركردهاي  حزبي داشته باشند و پرهيز از تمركز بر فعاليتهاي صرفا انتخاباتي، رفتار و عمل محوري.

"بايد" احزاب اصلاح طلبي كه فاقد پايگاه و رابطه سيستماتيك و دوسويه با طبقات اجتماعي( بويژه قشر مستضعف جامعه) هستند، اين ضعف و كاستي بزرگ را مورد توجه قرار داده و براي عبور از اين مشكل اقدامات لازم و مناسبات را انجام دهند.
البته دولت ها نيز بايد از ايجاد و تقويت احزاب رانتي و خودساخته بپرهيزند و براي توسعه و تقويت رفتارهاي سياسي به صورت قانونمند، با ایجاد بستر لازم و حمایت قانونی از احزاب، به توسعه فعالیت های حزبی، کمک نمايند. 
احزاب به عنوان آگاهان جامعه باید با رصد مسائل عمومی جامعه و کالبد شکافی آسیب های اجتماعی، به عنوان پیشگامان جامعه، نسبت به تضییع  حقوق شهروندی در دستگاهای مختلف، اعتراضات صنفی جامعه، معلمان، کارگران، کشاورزان و..که با تجمع در مقابل ادارات مربوطه و یا استانداری، حساسیت و باپیگیری حقوق تضییع شده آنها از دستگاه های مربوطه، به تعمیق اعتماد عمومی و تقویت چسبندگی مردم و حاکمیت، به توسعه حوزه نفوذ اجتماعی خود در سطح تمامی استان اقدام و تلاش لازم، بعمل آورند.

احزاب نباید از کنار اعتراضات صنفی، معلمان، کارگران، کشاورزان، بی تفاوت عبور نمایند و توقع همراهی و حمایت جامعه در بزنگاها را از احزاب، داشته باشند، حمایت و همراهی جامعه با احزاب مبتنی بر رفتار متقابل می باشد، بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به خواست صنوف مختلف از سوی احزاب، به روی گردانی و ادبار جامعه از احزاب، منتهی خواهد شد، احزاب نباید دستیابی های فردی، باندی و حداقلی را، به اهداف کلان اجتماعی، ماندگارو مردمی، ترجیح و حساب خود را از جامعه، جدا نمایند.
نام:
ایمیل:
* نظر: