کد خبر : ۲۴۱
تاریخ انتشار : ۱۰:۰۲ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
به مناسبت روز جهانی توسعه فرهنگی؛
بی ارتباطی، محدودیت در جهان بینی را ایجاد می کند، محدودیت در جهان بینی دقیقا، خلاف جهت رشد و توسعه را آدرس می دهد." با هم اندیشیدن" کاراتر از " تک خردی" است. توسعه فرهنگی مادر توسعه در دیگر بخش ها است.


نوشتاری از دکتر اکبر ظریفی مدرس دانشگاه

فرهنگ بستر کنش های گوناگون است. فرهنگ زیربنای ساختار و پایه ساختمان اجتماع بشری است.یک ویژگی بزرگی برای فرهنگ وجود دارد که آن را نمایان تر می کند و آن"جهانی بودن"بن مایه آن است، یعنی فرهنگ جهانی دقیق ترین واژه برای سخن های پیرامون فرهنگ است. این مهم اندکی تفسیر می خواهد:
آنچه که امروز از آن به نام فرهنگ یاد می کنند، دستاوردهایی است که بشر در طول تاریخ به آن رسیده است. در این زمینه همه جهانیان به شکل های گوناگون دست داشته اند، هیچ کس درون مرزهای خود تنها نمانده است و همه با همدیگر در ارتباط بوده اند. مگر نه اینکه بشر اجتماعی آفریده شده است؟ این همان ارتباط داشتن است و هر چه ساخته شده است با کمک های گوناگون و با سلیقه های مختلف وروش های متنوع بوده است.

سوی دیگر سخن، توسعه است. یعنی به جلو رفتن و در این کنش، کیفیت را نیز بالا بردن.ت وسعه یعنی نسبت به دیروز، تازه شدن، رنگ نو گرفتن، ثروت و قدرت بیشتر داشتن، حلاوتی دگر ساختن و...
بسیار خب، این همه چگونه بی آنکه بسترش فراهم شده باشد، به دست می آید؟ تا زیربنا ساخته نشده باشد، روی بنا را کجا توان گذاشت؟ همه ایده ها در محیط ویژه فرهنگ پا به عرصه خواهند گذاشت، راه های اجرای الگوهای جدید در محیط فرهنگ تمرین و جا انداخته شده، آنگاه در بخش های خود نقش برای بازی می یابند.

همیشه زیرساختهای تازه امکان به اجرا درآمدن ایده‌ های تازه را فراهم می کنند. برای ترقی و پیشرفت در رسیدن به دستاوردها، ارتباطات گوناگون میان جوامع را نیاز داریم، بشر با هم بودن را بسیار به نیکی آزموده و بهره برده است. بی ارتباطی، محدودیت در جهان بینی را ایجاد می کند، محدودیت در جهان بینی دقیقا، خلاف جهت رشد و توسعه را آدرس می دهد."با هم اندیشیدن" کاراتر از " تک خردی" است. مناسبات با دیگران به ساختن ما کمک می کند، هزینه های ما را کم می کند، سرعت رشد ما را بالا می برد، خطاهای ممکنه در حوزه طرح و اجرا را کم می کند، و...اینها همه یعنی حرکت سالم در مسیر توسعه.

باری، توسعه فرهنگی مادر توسعه در دیگر بخش ها است. به مولفه های فرهنگی خود استحضار پیدا کنیم و به توانا کردن آن بیندیشیم و بکوشیم.نام:
ایمیل:
* نظر: