کد خبر : ۲۱۲
تاریخ انتشار : ۱۹:۱۳ - ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
با انتصاب محمد صفري بعنوان معاون اداري و مالي شهرداري اهواز رخ داد:
عجيب ترين حكم عتاب اهوازي در بين هشت حكم صادره، ابلاغي براي نزديك ترين فرد به سيد خلف موسوي شهردار سابق اهواز و محبوب ترين مدير شهرداري نزد حجت مظفري، عضو پرنفوذ و البته بسيار مشهور شوراي دوره چهارم بوده است

اخبار حكمت؛ تنها يك روز قبل از آنكه حكم منصور كتانباف نصب توسط عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور امضا شود و وي رسما شهردار كلانشهر اهواز لقب گيرد، سرپرست شهرداري اهواز در اقدامي شتابزده هشت حكم مسئوليت براي معاونتها، مناطق و سازمانهاي تابعه شهرداري اهواز صادر كرد تا هنگاميكه كتانباف با كوله باري از تجربه و دارا بودن سمتهاي بي شمار مديريتي در امور شهري، بر صندلي شهرداري اهواز نشيند در منگنه عملي انجام شده قرار گيرد!

با اين حساب، شهردار اسبق منطقه بيست تهران بزرگ مي بايست در اهواز با هشت مديري كار كند كه اكثر آنها نه منتسب به تيم مديريتي شهردار قبلي هستند كه او بتواند (با تكيه بر آراء مردم اهواز در انتخابات شوراي شهر كه به كليه اعضاي دوره چهارم - به جز حسين حيدري- راي منفي دادند) براحتي اقدام به تغيير آنان كند و نه منتخب خود او هستند كه وي قادر باشد با فراغ بال، اهداف و برنامه هاي چهار ساله خود را در كلانشهر اهواز اجرايي كند! 

اما عجيب ترين حكم عتاب اهوازي در بين هشت حكم صادره، ابلاغي براي نزديك ترين فرد به سيد خلف موسوي شهردار سابق اهواز و محبوب ترين مدير شهرداري نزد حجت مظفري، عضو پرنفوذ و البته بسيار مشهور شوراي دوره چهارم بوده است!

اين حكم محمد عتاب اهوازي براي محمد صفري، و انتصاب او به سرپرستي معاونت مالي و اداري شهرداري مركزي اهواز بگونه اي با اعتراضات گسترده در رسانه ها و محيط فضاي مجازي شهر اهواز همراه شده بود، آنقدر براي اكثريت اعضاي دوره پنجم شوراي شهر اهواز گران آمد كه بسرعت با جمع آوري هفت امضا زمينه را براي تشكيل جلسه فوق العاده شوراي شهر اهواز جهت بركناري عتاب اهوازي از سمت سرپرستي اش در شهرداري اهواز فراهم آوردند!

اما بخت با عتاب اهوازي يار بود كه فرداي پس از اقدام عجيب و غير متعارفش، وزير كشور رسما منصور كتانباف نصب را بعنوان شهردار اهواز منصوب كرد و ديگر زماني براي اكثريت اعضاي شوراي شهر باقي نمانده بود كه بخواهند نزد افكار عمومي مردم اهواز و شهرونداني كه به اعضاي دوره قبل نه گفته بودند و آنان را جايگزين نفرات قبل كرده بودند، خود را از اقدام سرپرست شهرداري اهواز مبراء كنند!

حال بايد منتظر ماند و ديد كه منصور كتانباف نصب با اكثر مديران پرحرف و حديث دوره چهارم شوراي شهر اهواز كه عموما نيز با لابي و نظر مستقيم حجت مظفري، توسط سيد خلف موسوي به سمتهايشان منصوب شده بودند چه خواهد كرد.

اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد كه بياد آورده شود كه اكثريت مردم اهواز در انتخابات شوراي شهر يك "نه" بزرگ به اعضاي شوراي شهر قبلي كه باعث شده بودند سيد خلف موسوي و تيم مديريتي اش عنان كار در شهرداري اهواز را بدست بگيرند، گفته بودند.

نام:
ایمیل:
* نظر: